De Mahjong Competition Rules, voorheen ook wel "Chinese Regels" genaamd.


In 1998 werd Mahjong als officiële sport erkend door het 'Staats Sportcomité' van de Chinese Volksrepubliek. Vanwege onder meer de enorme omvang van het land, had iedere stad of regio wel een 'eigen' variant van het spel en het was dus noodzakelijk om één set regels te bepalen. Deze regels zouden niet alleen voor toernooien in China moeten gelden, maar ook voor internationale evenementen.


Derhalve werden vanuit het hele land experts en onderzoekers in commissies bijeen geroepen en debatteerden deze 'wijze mannen' langdurig over hoe de verschillende varianten die (met name) in China worden beoefend, onder één noemer te vangen zouden zijn. Van de oorspronkelijk 440 'elementen of handen' werden er uiteindelijk 81 geselecteerd. Het hele proces nam twee jaar in beslag en resulteerde in de 'Official International Rules' wat bij ons bekend werd als 'Chinese Offical'.


Eind 2006 werden de regels op een aantal punten gewijzigd, verduidelijkt of aangescherpt en omgedoopt tot 'Mahjong Competition Rules', kortweg MCR. Het zijn de regels van de Wereld- en Europese kampioenschappen Mahjong.


Scorende elementen

Er zijn 80 scorende elementen om aan een benodigd totaal van 8 punten voor mahjong (Hu!) te komen. Dat lijkt ingewikkeld, maar het valt reuze mee. Er zijn namelijk alleen al 48 elementen die 8 of meer punten waard zijn, dus daar kun je altijd mee uit.

Dan zijn er 6 elementen van 6 punten, 4 van 4, 10 van 2 en 12 elementen die maar 1 punt waard zijn. Element 81 zijn de Bloemen en Seizoenen, maar die tellen alleen als 'bonuspunten'; ze zijn elk 1 punt waard, maar tellen niet mee voor de 8 die je nodigt hebt.


Tafelwinst

Er is een klassementssysteem ingevoerd, waarbij tafelpunten te verdienen zijn. De winnaar van een tafel (rondewinnaar) krijgt 4 punten, nummer 2 krijgt 2 punten, nummer 3 krijgt er 1 en nummer 4 krijgt niks. Bij gelijke stand, worden de punten cumulatief verdeeld, d.w.z. hebben nr. 1 en 2 evenveel punten, dan krijgen ze er ieder 3 nl. (4 + 2) / 2. De punten die je hebt behaald tijdens het spel worden wel genoteerd, voor het geval meerdere deelnemers op eenzelfde aantal tafelpunten eindigen; degene met de meeste tafelpunten (en eventueel spelpunten) is de uiteindelijke winnaar.


De kortste weg

Als 'tip' een paar veel gehanteerde methodes om ‘snel’ Mahjong te maken:

  • Vier Pungen met een Pung Draken (of eigen Wind)
  • Vier Pungen tussen 2 en 8
  • ‘All Types’ een Chow of Pung van alle drie de kleuren, een Pung Draken en een Sluitpaar Winden of een Pung eigen (of ronde) Wind en een sluitpaar Draken
  • De ‘Straatjes’: van 1 t/m 9 in 3 kleuren (Bamboe 1-2-3 / Teken 4-5-6 / Kringen 7-8-9)
  • De gemengde, gelijke Chows: Bamboe 1-2-3 / Teken 1-2-3 / Kringen 1-2-3
  • Gemengde (1) Verspringende Chows, gecombineerd met alleen Chows

Allemaal minimaal 8 punten - met een basishand van 6 punten, (All Types, 4 Pungen, Gemengde Verspringende Chows) kun je redelijk eenvoudig aan 8 punten komen.


Roulatieschema

Je plaats aan de tafel wordt door het lot bepaald (gooien met dobbelstenen of een loopbriefje). Na afloop van iedere ronde, d.w.z. vier spellen, wisselen de spelers van plaats, volgens onderstaand schema: